มุกดาหารจัด “วิ่ง NIGHT RUN MUKDAHAN CITY” ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงกีฬา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 18.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวต้อนรับนักวิ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง NIGHT RUN MUKDAHAN CITY” มีนักวิ่งกว่า 1000 คน วิ่งฟันรันระยะทาง 5 ก.ม. จุดสตาร์ทและเส้นชัย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าาวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมมีแหล่งท่องเที่ยวและทิวทัศน์ ที่สวยงาม โดยเฉพาะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดมุกดาหาร รวมถึงวิถีชุมชน ที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมที่น่าสนใจ โครงการ 1 จังหวัด 1 Sport Event กิจกรรม “วิ่งNIGHTRUNMUKDAHANCITY” ในครั้งนี้จึงนับเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการ ท่องเที่ยวเชิงกีฬาซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมาก ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การวิ่งมาราธอน การปั่น จักรยาน ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังช่วย เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน และได้รับประโยชน์ จากการออกกําลังกาย โดยการ วิ่ง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาเป็นกลไกในการสร้างรายได้ในระดับเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย และหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วม ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวและกีฬาให้เกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามนโยบาย (SPORT TOURISM)
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ยังได้ร่วมวิ่งตลอดเส้นทาง และเชิญชวนนักวิ่งเดินเที่ยวชม งาน MUK Street Art ถ่ายภาพงานศิลปะระหว่างเส้นทางวิ่ง พร้อมเช็คอิน แลนด์มาร์ค จังหวัดมุกดาหารเพื่อเก็บภาพประทับใจในครั้งนี้
.
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ ณัฐรัชต์ หงษ์คำ /สุระณรงค์ อ่อนสนิท
Share: