มุกดาหาร จัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 13.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวาระสำคัญในการสรุปผลการดำเนินงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566 รายงานความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของประชาชนในการจัดงาน อีกทั้งในส่วนของติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ที่มีความคืบหน้าไปมาก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปีนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รายงานการดำเนินกิจกรรมต่างๆและแผนงานของเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารที่จะได้ดำเนินการต่อไป
Share: