ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง

อบต.พังแดง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ 6 บ้านโพนสว่าง ห้วยฝาชล ตำบลพังแดง ขนาด 3.30 x 3.30 เมตร (ชนิด 3 ช่อง) ทำมุม 15 องศากับแนวตั้งฉากถนน องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share: