ผู้ว่าฯ มุกดาหาร แจงความคืบหน้าการปรับปรุงตลาดอินโดจีน

8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.10 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ออกอากาศรายการ จังหวัดมุกดาหารพบประชาชน ทาง สวท.มุกดาหาร fm 99.25 มฮ มุกดาหาร และ Facebook live เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และ สวท. มุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช กล่าวถึง ความคืบหน้าเรื่องตลาดอินโดจีน ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการเดินทางมาท่องเที่ยวมุกดาหาร ที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนั้น อยู่ระหว่างการประสานของบประมาณมาดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จซึ่งทางจังหวัดได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วและยังกล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดโดยจะดำเนินการของบประมาณก่อสร้างถนนเลียบชายโขงเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวเมืองชายโขง
ส่วนกิจกรรม “ เดิน – วิ่ง OLYMPIC DAY 2023 ” ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายนของทุกปี คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย
ในปีนี้คณะกรรมการจัดกรรมฯ ได้คัดเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพและความพร้อมจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และมุกดาหาร สำหรับกิจกรรมในปี 2023 ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมโอลิมปิก สร้างอุปนิสัยให้มีน้ำใจนักกีฬา โดยทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ผ่านกระบวนการคิดที่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังการออกกำลังกาย ทั้งการวิ่ง ในระยะ มินิมาราธอน และ ระยะฟันรัน รวมถึงกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 โดยจะเชื่อมกิจกรรมไปถึงแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว อีกด้วย โดยจะกำหนดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานที่จังหวัดมุกดาหาร ในเดือน มีนาคม นี้
ติดตามชมย้อนหลังที่ 🔽
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: