ขอเชิญเที่ยว “ออนซอนชนเผ่าคำชะอี”

📢 ขอเชิญ.เที่ยว “ออนซอนชนเผ่าคำชะอี” ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: