รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งเเต่วันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2564 (ในวันเวลาราชการ)
ณ ศอ.ปส.จ.มห. ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

จำนวน 2 ตำแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
– ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ >>
https://drive.google.com/drive/folders/1K1NCcS2roTzO7cSYJAreYk_mM9cwFLEW

Share: