26 มกราคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร

26 มกราคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมปล่อยปลา ณ ห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
Share: