หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ที่ต.หนองแคน อ.ดงหลวง

วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้ นางปรียนันท์ น้อยสันเทียะ นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ร่วมกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร สโมสรไลอ้อนมุกดาหาร คณะผู้บริหาร สพฐ.เขตพื้นที่มุกดาหาร และคณาจารย์โรงเรียนดงหลวงวิทยา ร่วมเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ 4 บ้านก้านเหลืองดง ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง และผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองแคน ประสานการปฏิบัติในการเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยมอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร มอบชุดกระเป๋าจำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
ขอบคุณ ข้อมูล/ภาพ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง / เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
Share: