ผู้ว่ามุกดาหารพร้อมคณะ ร่วมงานเทศกาลสะหวัน สุขสันต์ หรรษา (Savan Fun Fest) ปี 2566 ที่นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

วันที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 17:00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลสะหวัน สุขสันต์ หรรษา (Savan Fun Fest) ปี 2566 ณ ตลาดสะหวันลาตี แขวงสะหวันนะเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขตว่า ได้รับหนังสือจากแผนกการต่างประเทศ แขวงสะหวันนะเขต แจ้งข้อมูลการจัดงานเทศกาลสะหวัน สุขสันต์ หรรษา (Savan Fun Fest) ปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2566 และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 24 มกราคม 2566 ดังนั้นเพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมาอย่างแน่นแฟ้นและยาวนาน ระหว่างจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมคณะ จึงได้เดินทางเข้าร่วมงานตามคำเชิญ พร้อมนี้ จังหวัดมุกดาหารได้นำผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจำนวน 5 รายเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
ภาพ ณัฐรัชต์ หงษ์คำ, อรรถพล หมื่นทุม
Share: