ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทล.มห.-2
ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2292 ตอนก้านเหลืองดง – สงเปือย – โนนตูม ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)

Share: