นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

Share: