ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทล.มห.-1
ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร – นาสีนวน – บุ่งเขียว ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 231 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
Share: