จังหวัดมุกดาหารจัดงานน้อมรำลึก กรมพระยาดำรงราชานุภาพและงาน “มูลมังอีสาน”

จังหวัดมุกดาหารจัดงานน้อมรำลึก กรมพระยาดำรงราชานุภาพและงาน “มูลมังอีสาน”
20 มกราคม 2566 เวลา 17.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ”มูลมังอีสาน ”โดยมี นางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นางนภาภรณ์ เมฆฉิม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้บริหาร อบต.นากอก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 และเจ้าจอมมารดาชุ่ม พระองค์ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่างๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานใหญ่ และงานสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมือง ทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน และทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นอย่างสูง
ผลงานด้านต่างๆ ของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกยุคทุกสมัย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็นคนไทยพระองค์แรกที่ “เนสโก” หรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” การเสด็จมาประทับแรมที่บ้านนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร นับเป็นประวัติศาสตร์ สำคัญ ของจังหวัดมุกดาหาร
นายไชยณรงค์ วงษ์ประชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เสด็จออกมาทรงตรวจราชการหัวเมืองอีสาน เมื่อ พ.ศ.2449 ก่อนที่จะมีการปรับปรุงการปกครองส่วนภูมิภาคเป็น จังหวัดและอำเภอ พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับแรมที่บ้านนากอกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2449 เป็นเวลา1คืน ชาวบ้านนากอกจึงได้ช่วยกันสร้างพลับพลาประทับให้ท่าน และจัดลำกลอนมาถวายด้วย
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จึงกำหนดจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในวันที่ 21 มกราคม ของทุกปี และจัดงาน “มูลมังอีสาน ”เป็นงานบุญประจำปี เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีประจำท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำหรับงานในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2566 ในงานมี กิจกรรมแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพขบวนแห่เครื่องสักการะ (แบบอีสาน) และการรำถวายสักการะพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงรานุภาพ นิทรรศการมูลมังอีสาน และจำหน่ายสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ของโรงเรียนในพื้นที่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน และการเดินแบบผ้าไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นอันเป็นมรดกของอีสานให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: