จังหวัดมุกดาหารรณรงค์ เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” รำลึกถึงหมอกระต่าย

วันนี้ (21 มกราคม 2566) เวลา 15.09 น.นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งแสงเพื่อรำลึกถึงหมอกระต่าย ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไปและเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมุกดาหารร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ส่วนราชการ เทศบาลเมืองมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ วงเวียน หอนาฬิกา ในพื้นที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผู้ร่วมกิจกรรมได้เปิดไฟฉายโทรศัพท์มือถือ ใน เวลา 15.09 น. เป็นเวลา 1 นาที เพื่อแสดงสัญลักษณ์หยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก
รวมทั้งร่วมรณรงค์ เดินข้ามถนนทางม้าลาย เพื่อกระตุ้นเตือน สร้างความตระหนักให้มีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนน
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของการจากไปของหมอกระต่าย และเนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัย มีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายเกิดขึ้นซ้ำอีก
ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มกราคม 2566 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็น “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” เพื่อรำลึกถึงแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภัควัตรจริยากุล (หมอกระต่าย) ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนขณะเดินข้ามถนน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ณ บริเวณทางข้ามทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ข่าว วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: