ผู้ว่าฯ มุกดาหาร เปิดสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง สถานีเรือมุกดาหาร (นรข.) อำเภอเมืองมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเวทีสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งก่อนการเปิดงาน ได้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรริมโขง ร่วมกันโดยมีคณะสงฆ์จากวัดศรีบุญเรือง ออกมารับบิณฑบาต จากประชาชน ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ที่เข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมเป็นเจ้าภาพการจัดงานฯ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฟังความคิดเห็นเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกัน อีกทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ด้านนายนราวิทย์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง ได้เชิญชวนร่วมงานบรูไฮ ไทโซ่ ระหว่างวันที่ 22-29 มกราคม 2566 หน้าที่ว่าการอำเภอดงหลวง พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชนเผ่าของอำเภอดงหลวง และมหกรรมอาหารพื้นถิ่น
ส่วนแพทย์หญิงกันตินันท์ มหาสุวีระชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ได้นำเสนอการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมุกดาหาร ในด้านต่างๆ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ที่ต้องเฝ้าระวังสุขภาพและโรคเกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจ ในสภาพที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย และยังเชิญชวนส่วนราชการและพี่น้องประชาชน เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ทางหน่วยเรือรักษาความสงบตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) สถานีเรือมุกดาหาร ได้แสดงยุทธการทางน้ำ เพื่อแสดงศักยภาพทางทหาร ด้านความมั่นคงชายแดนไทย-ลาว ในการปกป้องอธิปไตยของชาติอีกด้วย
ภาพ : ณัฐรัชต์ หงษ์คำ / อรรถพล หมื่นทุม
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: