จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวัน “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 19 มกราคม 2566 (เวลา 08.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนชุมชนคำชะอี ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
โดยประธานในพิธีได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน กวาดถนน และขุดลอกคลองชุมชนคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความ สมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีเป็นพระวีรกรรมครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยความกล้าหาญ พระองค์ได้กู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล
Share: