ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะป้องกันโควิด-19

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะป้องกันโควิด-19
วันที่ 14 พ.ค. 64 นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ์ ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ดำเนินการตามข้อสั่งการของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก โดยตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร โดยวันที่ 13 พ.ค. ที่ผ่านมามีเที่ยวรถรวมจำนวน 63 เที่ยว คัดกรองผู้โดยสารที่เข้าใช้สถานี จำนวน 17 คน ไม่พบผู้มีอุณหภูมิเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ พนักงานบริการ ดำเนินการ ดังนี้
1.ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารที่เดินทางมาขึ้น-ลงรถโดยสารประจำทาง และมาซื้อตั๋วโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดมุกดาหาร
2.ให้คำแนะนำผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บนรถ จัดมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและพนักงานขับรถเช็ดทำความสะอาดรถเป็นประจำทุกวัน
3.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารสแกนแอปพลิเคชั่น” ไทยชนะ” “หมอชนะ” และบันทึกข้อมูลผู้โดยสารในแอปพลิเคชัน “Data Muk” ตามมาตรการของจังหวัดมุกดาหาร
4.ให้ทำความสะอาดบริเวณชานชาลาโดยรอบอาคารสถานี ที่นั่งพัก ห้องสุขา บริเวณช่องจำหน่ายตั๋ว และจุดอื่น ๆ ที่มีการสัมผัสบ่อยๆด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตลอดทั้งวัน
ชรายุทธ-ข่าว/ส.ปชส.มุกดาหาร

Share: