D-M-H-T-T-A

จังหวัดมุกดาหาร เน้นย้ำพี่น้องชาวมุกดาหาร ทุกคนยังคงทำตามมาตรการ D-M-H-T-T-A ระวังตัวเองขั้นสูงสุด เพื่อความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

Share: