จังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์กันทุกคน หมั่นล้างมือทุกๆวัน เช็คชื่อไทยชนะ

ช่วยกันครับ จังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่างกันไว้ ใส่แมสก์กันทุกคน หมั่นล้างมือทุกๆวัน เช็คชื่อไทยชนะ #โควิด19มุกดาหาร #มุกดาหารสู้ภัยโควิด19

Share: