จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวัน “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันที่ 16 มกราคม 2566 (เวลา 08.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีส่วนราชการ เหล่าจิตอาสา ร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
โดยประธานในพิธีได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณวัด กวาดถนน และทาสีกำแพงวัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นวันรัฐพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงค้นพบศิลาจารึก และทรงประดิษฐ์ลายสือไทย หรือประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช 1205 (พุทธศักราช 1826) ปัจจุบันนับเป็นปีที่ 740 แห่งลายสือไทย ให้อนุชนรุ่นหลังได้เห็นความสำคัญ และภาคภูมิใจในความเป็นไทยสืบไป

Share: