กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำ Application “เรียกช่าง”

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการจัดทำ Application “เรียกช่าง” ในระยะที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเปิดให้บริการ ซึ่งจะมีการเปิดตัว Kick – off Application “เรียกช่าง” ใวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 นี้

https://webs-apps.dpt.go.th/riakchang/main.php

Share: