จังหวัดมุกดาหารต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม

วันนี้ (9 มกราคม 2566) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับ นายไพจิต ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนมของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างทางรถไฟ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบและประชาชนที่ได้รับผลกระทบนำเสนอข้อมูล
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการ ก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่- นครพนม มีเส้นทางผ่านจังหวัดมุกดาหาร เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟผ่าน ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นเป็นเมืองหน้าด่านที่เป็นจุดผ่านไป สปป.ลาว – เวียดนามและจีนซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ ในเส้นทางสายเศรษฐกิจเส้นทาง ตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor : EWAC) ส่วนการก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 ใช้เวลาทั้งหมด 48 เดือน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนตามโครงการฯ
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารยังกล่าวว่าเป็นความหวังของชาวมุกดาหารที่รอคอยเส้น ทางคมนาคมที่สะดวก การขนส่งสินค้าที่รวดเร็ว และนอกจากทางรถไฟแล้ว สนามบินเป็นอีกเป้าหมายสำคัญที่ชาวมุกดาหารตั้งตารอคอย
การติดตามของคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ในวันนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนการก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านการจัดการเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม เสมอภาค และเป็นธรรม ในเรื่องการเวนคืนที่ดินเพื่อทำให้ประชาชนคลายกังวลได้
ส่วนการก่อสร้างการรถไฟแห่งประเทศไทยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปี 2566 ใช้เวลาทั้งหมด 48 เดือน ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืนตามโครงการฯ
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Post By : AoMiNE €¥@Com-Tech กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
Share: