จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (8 มกราคม 2566) เวลา 17.00 น. ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ต.นาสีนวน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญโญ) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการ พุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยการเจริญจิตตภาวนา อีกทั้งให้การเข้าร่วมอุปสมบทได้เป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาของผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 8-23 มกราคม 2566 มีผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทตามโครงการฯ จำนวน 108 คน
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย
 
ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Post By : AoMiNE €¥@Com-Tech กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
Share: