มุกดาหารประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 สรุปอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด 40 ครั้งผู้บาดเจ็บ 41 รายเสียชีวิต 3 ราย ดื่มแล้วขับคือสาเหตุหลัก

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 9:00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะทำงานตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2566 ที่ห้องประชุมแก่งกะเบาชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร รายงานสรุป ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้น (วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566) มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งหมด 40 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 41 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 37 ครั้งผู้บาดเจ็บ 38 คน ส่วนยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เสียชีวิต 3 คน ลดลง 1 คน เมื่อเทียบกับ ปี 2565 ที่มีผู้เสียชีวิต 4 คน
ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ จักรยานยนต์ ร้อยละ 82.61 รถกระบะร้อยละ 10.87 และรถเก๋ง ร้อยละ 2.17 ส่วนปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 3 อันดับแรกคือ ดื่มแล้วขับ ทัศนวิสัยไม่ดี และขับรถเร็วเกินกำหนด ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ 15:00-21:00 น.
Share: