จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ ๙-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ผู้สนใจร่วมโครงการฯ
๑. สมัครบรรพชาอุปสมบทฯ ภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ชั้น ๓
๒. รวมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทฯ (เครื่องอัฐบริขารและค่าใช้จ่ายในการอุปสมบท) ตามกำลังศรัทธา
🎗ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ นายวิรัตน์ เจริญจิตร์
ตำแหน่ง จ่าจังหวัดมุกดาหาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑-๑๗๑๗๖๐๒ และนางสาวศุภิสรา ธารประเสริฐ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖๓-๙๐๑๖๙๕๔
ดาวน์โหลดใบสมัคร
Share: