ผู้ว่ามุกดาหารให้การต้อนรับกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

วันนี้ (3 มกราคม 2566) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารให้การต้อนรับท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่นและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 ณ ห้องรับรองภูมโนรมย์ ชั้้น 5 ศาลากลวงจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายกสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามแห่งประเทศไทย ,สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามมุกดาหาร ร่วมให้การต้อนรับด้วย
ท่าน จู ดึ๊ก หยุง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น กล่าวอวยพรปีใหม่ พร้อมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการหวัดมุกดาหารในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ และยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และความร่วมมือที่ผ่านมาส่งผลให้มูลค่าการค้าสองประเทศเติบโตเพิ่มขึ้น
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวขอบคุณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ และกล่าวยืนยันว่า จะสนับสนุนความสัมพันธ์ทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งด้าน เศรษฐกิจการค้าการลงทุน และวัฒนธรรม
นอกจากนี้ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณ จังหวัดขอนแก่น ยังได้ร่วมอวยพรปีใหม่และขอบคุณ พ.ต.อ.นพดล รักชาติ กก.ตม.จว.มุกดาหาร ที่อำนวยความสะดวกให้แรงงานเดินทางกลับประเทศ ในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วย
ข่าว -วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – ณัฐรัชต์ หงษ์คำ

Share: