อบจ.มุกดาหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนาบุญตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

วันที่ 3 มกราคม 2565 (เวลา 16.45 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนชาวจังหวัดมุกดาหาร รับมอบเงิน สด จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) จากพันตำรวจโท จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมตัวแทนผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนาบุญ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูปถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทยเป็นเวลา 15 วัน โดยจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดโครงการในระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2566 ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร และขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และอำเภอ พิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเป็นเวลา 15 วัน พร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบท (เครื่องอัฐบริขารและค่าใช้จ่ายในการอุปสมบท) ตามกำลังศรัทธา
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารขอเชิญชวน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน บริษัทเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา สมัครเข้าร่วมบรรพชา หรือร่วมเป็นเจ้าภาพอนุโมทนาบุญตามโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ รูปละ 5,000 บาท หรือตามกำลังศรัทธาได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081-171-7672 และ 063-901-6954
Share: