ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ประจำปี 2566

เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ประจำปี 2566
เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างเสริมพลังของคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิต โดยโลหิตที่ได้จะต้องเป็นโลหิตที่ ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งยังเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ๆ ให้มาเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Share: