ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 ม.ค. 66
นายพิสิษฐ์ วงศ์เธียรธนา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
ในฐานะ ฝ่ายเลขานุการ ศปถ.จ.มุกดาหาร ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดมุกดาหาร รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน “ช่วงควบคุมเข้มข้น” (29 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566) ข้อมูลวันที่ 2 ม.ค. 66
(วันที่ 5 ของช่วงควบคุมเข้มข้น)
มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้
1) ข้อมูลการอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 2 มกราคม 2566
– เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 7 ครั้ง
– ผู้บาดเจ็บ 9 คน (ชาย 8 คน /หญิง 1 คน)
– ไม่มีผู้เสียชีวิต
2) ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนสะสม รวม วัน (29 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66)
– เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 28 ครั้ง (อำเภอเมืองฯ 13 ครั้ง, ดงหลวง 5 ครั้ง, ดอนตาล 5 ครั้ง, คำชะอี 3 ครั้ง, นิคมคำสร้อย 2 ครั้ง)
– ผู้บาดเจ็บ 28 คน (ชาย 26 คน/หญิง 2 คน)
– ผู้เสียชีวิต 3 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 1 ราย (อำเภอดงหลวง 1 ราย,ดอนตาล 1 ราย, เมืองมุกดาหาร 1 ราย)
ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดมุกดาหาร
Share: