ผู้ว่ามุกดาหารทำบุญ 9 วัดสำคัญจังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

2 มกราคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ทำบุญ 9 วัดสำคัญ จังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 7 อำเภอ พร้อมถวายพระพุทธรูปพระร่วงโรจนฤทธิ์รุ่น 107 ปี เครื่องบวชและสังฆทาน เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาขอให้หายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยที่แข็งแรงโดยเร็ววัน
โดยเริ่มจากวัดศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง ตำบลมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ ตำบลนาสีนวนอำเภอเมืองมุกดาหาร วัดนาทามวนาวาส บ้านนาทาม หมู่ 8 ตำบลป่าไร่อำเภอดอนตาล วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์ บ้านคำพอก หมู่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ) อ.หนองสูง วัดพุทธนคราภิบาล บ้านดอนสวรรค์ ตำบลน้ำเที่ยง อ.คำชะอี วัดโพธิ์ศรีแก้ว บ้านก้านเหลืองดง หมู่ 1 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง และวัดป่าวิเวก บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่
ในแต่ละพื้นที่มีนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: