โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey

โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey หนุมาน…ยกพลขึ้นจอ ในโรงภาพยนตร์ผลงานสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 และดำเนินตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับบริษัท สหศีนิมา จำกัด จัดโครงการผลิตโขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey ขึ้น จากแนวคิด “Goes Digital โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน”
โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey คือก้าวแรกของวิวัฒนาการการแสดงโขนยุคใหม่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นด้วยพลังการผลักดันจากบุคลากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมายที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลงานสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ โดยการผสมผสานศิลปะการแสดงแบบวัฒนธรรมเดิมจากบนเวที กับความสามารถของเทคโนโลยี และเทคนิคพิเศษทางด้านดิจิทัลมาช่วยแต่งเติม เสริมสร้างจินตนาการให้บทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ์มีความสนุก ตื่นเต้น และน่าประทับใจยิ่งขึ้น ด้วยหวังว่าโขน ศิลปะการแสดงชั้นสูงจะส่งต่อ และเข้าถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ง่ายขึ้น ทั่วถึงมากขึ้น และมีโอกาสที่จะจุดประกายให้เกิดความสนใจ ความรัก และความหวงแหนที่จะอนุรักษ์โขน และศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปะการแสดงประจำชาติของไทยไปสู่สากล
โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey จากมหากาพย์โลก รามายณะสู่รามเกียรติ์ เรื่องราวการเดินทางของ ลิงขาว “หนุมาน” ทหารเอกของพระราม กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อดับไฟจอมมาร บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย ความกล้าหาญ ปฏิภาณไหวพริบ และสติปัญญา มิใช่เพียงคำตอบเดียวในการฟันฝ่าเพื่อหนทางแห่งชัยชนะ สิ่งไหนจริง สิ่งไหนลวง เป็นเรื่องราวของจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่สิ่งสุดท้าย… การค้นพบ “สัจธรรม” ที่แท้จริง
ความพิเศษของการผลิตโขนภาพยนตร์เรื่องนี้ คือการออกแบบงานศิลป์ สร้างสรรค์งานภาพจาก Computer graphic ตีความเรื่องราวโขนรามเกียรติ์ ผ่านวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์ และการนำดนตรีไทยแบบ “ปี่พาทย์” มาผสมผสานกับดนตรีแบบตะวันตกได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ยังมีเสียงพากย์แบบที่ใช้ในการแสดงโขน การขับร้องเพลงไทย และการแรป ครบทุกอรรถรส แสดงโดยนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง และนักแสดงที่มีความสามารถด้านนาฏศิลป์โขนจากสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ได้ศิลปินรับเชิญพิเศษ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ มารับบทร้องและบทพากย์ของหนุมาน และร้องเพลงแรป(Rap) ถ่ายทอดลงในภาพยนตร์นับว่าเป็นการดึงศักยภาพ ความสามารถ ฝีมือ ของนักแสดงออกมาให้คนไทยและคนทั้งโลกได้เห็นถึงคุณค่าของการเรียนศิลปะการแสดงที่ชื่อว่า “โขน” เพื่อช่วยกันรักษา พัฒนา ให้โขนสามารถวิวัฒนาการต่อไปไม่ว่าโลกจะปรับเปลี่ยนไปกี่ยุคสมัย
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน อีกประการสำคัญคือเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป
โขนภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey เปิดฉาย ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และโรงภาพยนตร์เอสเอฟ ซีเนม่า ทั่วประเทศ นักเรียน/นักศึกษา บัตรราคา 70 บาท บุคคลทั่วไป บัตรราคา 120 บาท (โรงภาพยนตร์ต่างจังหวัด ราคา 100 บาท)
Share: