จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566”

จังหวัดมุกดาหาร กำหนดจัดกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ ชาวจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2566” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร โดยขอรับการสนุบสนุนเป็นเงินสดและสิ่งของต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้ในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส
Share: