ผู้ว่าฯ มุกดาหาร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พร้อมยืนยันร่วมพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (4 ธันวาคม 2565)เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เดินทางรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารคนที่ 22 โดยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จังหวัดมุกดาหารประกอบด้วยศาลหลักเมือง ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง สักการะพระเจ้าองค์หลวง ณ วัดศรีมงคลใต้ หลวงพ่อสิงห์สอง ณ วัดศรีบุญเรือง พระพุทธมิ่งมงคลมุณีศรีมุกดาหาร วัดรอยพระพุทธบาทภูโนรมย์
จากนั้น เดินทางถึงอนุสาวรีย์เจ้าจันทกินรี ถวายมาลัยกร จุดธูปเทียน เครื่องสักการะ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงาน ที่ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถวายมาลัยกร เครื่องราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและ เดินทางไปยังห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สักการะพระพุทธนวราชบพิตรในห้องปฏิบัติราชการ
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า “ตนมีความตั้งใจแน่วแน่ในการเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้ว่าฯมุกดาหาร คนทึ่ 22 และนับเป็นครั้งแรกในการเดินทางมาจังหวัดมุกดาหาร
ส่วนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ได้ขอความเมตตาจากชาวจังหวัดมุกดาหารช่วยสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อความผาสุกและสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาวมุกดาหารต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ชุดเครื่องแบบทหาร
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "มยอแม"
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, อนุสาวรีย์ และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ดอกไม้
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ ผู้คนกำลังยืน
ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ – อรรถพล หมื่นทุม
Share: