จังหวัดมุกดาหาร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) เวลา 07.00 น. ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อ.เมืองฯ จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นำส่วนราชการภาคเอกชน และพสกนิกรจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง
และในเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรจังหวัดมุกดาหาร ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตทุรกันดาร ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงเรียนร่มเกล้าแห่งแรกของไทยขึ้นที่ ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้การศึกษาเป็นเกาะป้องกันไม่ให้เยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวกระโซ่และภูไท ต้องถูกชักจูงให้เข้าไปในป่า อีกทั้งยังทรงริเริ่มสร้างอ่างเก็บน้ำในพระราชดำริ แก้แล้ง-ฟื้นที่ทำกิน ให้ชาวมุกดาหารมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคกันอย่างทั่วถึง มีอ่างเก็บน้ำหรือฝายน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากมาได้จนถึงทุกวันนี้ อาทิ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ่างเก็บน้ำห้วยพุ อ่างเก็บน้ำห้วยทา อ่างเก็บน้ำห้วยหอย อ่างเก็บน้ำห้วยตะไถ อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงคุณประโยชน์ไว้แก่ปวงประชาจวบจนปัจจุบัน
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 16 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม, กลุ่มถ่ายภาพงานพิธีจังหวัดมุกดาหาร
Share: