มุกดาหาร เปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ดงหลวงมินิมาราธอน 2022 “

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด บ.หนองหนาว ต.หนองบัว นายเอกราช มณีกรรณ์ ปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล “ดงหลวงมินิมาราธอน 2022 ” โดยมี นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวงให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่ง พชอ.ดงหลวงร่วมกับ อบต.หนองบัว โครงการชลประทานมุกดาหาร และทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ครบ 40 ปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และหารายได้ไว้ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่
ทั้งนี้มี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดงหลวง ผู้บริหาร อปท.ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ผู้นักกีฬาทั้งในจังหวัดมุกดาหาร และต่างจังหวัด รวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้สมัครร่วมกิจกรรม กว่า 1,800 คน บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น อบอุ่น และชมความสวยงามบนสันอ่านเก็บน้ำ ที่มีทัศนียภาพ มองเห็นภูเขาน้อยใหญ่รายรอบอ่างฯ เป็นภาพที่น่าประทับใจ

Share: