ประกาศกรมชลประทาน

ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานปรับปรุงจัดระบบน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ระยะที่ 2 พื้นที่ 1,200 ไร่ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Share: