ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.-3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สายทางบ้านศูนย์ไหม – บ้านคำเขือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddimg)

Share: