ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.มห.-4

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบูรณะถนนสำหรับกิจกรรมภายในสนามกีฬากลาง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: