ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

อบจ.มห.-3

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมผิวทางลาดยางผิวทางแอลฟัลท์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recyling สายทาง มห.ถ.1-0009 บ้านดง ตำบลบ้านแก้ง – บ้านนายอ ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: