จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ (12 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการวันผ้าไทยแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ และผลงานของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ และชมวีดิทัศน์ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (หมอลำบุญล้อม ชนภา พิกุลศรี และโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
สำหรับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร จำนวน 92 รางวัล ได้แก่ โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบและองค์กรในการทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรมระดับต้นแบบและระดับต้นแบบโดด เกียรติบัตรชุมชนคุณคุณธรรมที่เข้าร่วมโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชนยลวิถี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบให้บุคคลอื่นๆ อันเป็นการขยายเครือข่ายให้คนมีคุณธรรม เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมสืบต่อไป
>> ดาวน์โหลดรูปพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรเพิ่มเติม https://mukdahan.prd.go.th/…/detail/id/57/iid/113763

Share: