จ.มุกดาหารมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้ดำเนินการสวบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย โดยยังสามารถติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทุกราย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19 )
– จ.มุกดาหารมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน และได้ดำเนินการสวบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงทุกราย โดยยังสามารถติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้ทุกราย
– ขอชื่นชมและขอบคุณชาวมุกดาหาร ผู้ที่เดินทาง และทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระลอกใหม่
– ขอความร่วมมือทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T การรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ เช็คอินไทยชนะ อย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณ
นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
16 เมษายน 2564
#โควิด19มุกดาหาร #ผู้ว่าฯมุกดาหาร

Share: