ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร

ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร-1

การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห.458 (บางส่วน) ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 2-0-00 ไร่

Share: