จังหวัดมุกดาหารจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น.
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยการบริหารงานของ นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ประธานพิธีพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ในวันมหามงคลแห่งการสถาปนามหาจักรีบรมราชวงศ์
โดยมี นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ , นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม , นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นางสาวหทัยรัตน์ ฟองชล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ และนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

Share: