จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร นายวีระชัย นาคาศ (นาก-คะ-ด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้า โดยมีการประกอบพิธีวางพานพุ่มและกล่าวคำถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันที่ระลึก “มหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ในตลอดรัชสมัย ที่ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยด้วยพระปรีชาญาณอัน สุขุมลึกซึ้งของพระองค์ ทั้งด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ การรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินใน รัชสมัยของพระองค์ยังได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวีติดต่อค้าขายกับนานาประเทศ รายได้หลั่งไหลเข้ามาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดิน ข้าราชการได้รับเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก และโปรดให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ให้ประชาชนได้ศึกษาจนกล่าวได้ว่า วัดโพธิ์ คือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย พระ บาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยแผ่นดิน ได้พระราชทานทรัพย์เก็บรักษาไว้ในถุงแดง ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดนระหว่างไทย กับฝรั่งเศส เมื่อ รศ.๑๑๒ จนทำให้ประเทศไทยคงความเป็นชาติเอกราชอย่างสง่างามมาจนทุกวันนี้
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: