คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(กปช.)มุกดาหาร ร่วมประชุม zoom รับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(กปช.)มุกดาหาร ร่วมประชุม zoom รับนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 มี.ค. 64 นางวันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร/เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด(กปช.) พร้อมคณะฯ ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Video Conference
ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ สำนักนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม “สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้ประชาชน” ขึ้น โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ(กปช.) เป็นประธาน เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 รวมทั้งรับทราบแนวการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์(ID IA IR Chat) ตามนโยบายจากรัฐบาลสู่ประชาชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ข่าวโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

#กปช #คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

Share: