ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทล.มห.-3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนมุกดาหาร – นาสีนวน ระหว่าง กม.4+275 – กม.5+400 ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทางดำเนินการ 1.125 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: