ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่1/2565

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยนายสันธาน สร้อยสำโรง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมฯ

Share: