รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2565

แจ้งคณะกรรมการ ก.บ.จ.   มห 0017.2-ว3052 รายงาน 1-65 (ก.บ.จ.)

แจ้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 210 มห 0017.2-5040 รายงาน 1-65 (มทบ210)

แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารมห 0017.2-5042 รายงาน 1-65 (ทสจ)

แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มห 0017.2-5043 รายงาน 1-65 (สสจ)

 

Share: