จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา และโอกาสครบรอบ 50 ปี ของศูนย์ศิลปาชีพ

1) วันจันทร์ : แต่งกายด้วยเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
2) วันอังคาร : แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองลายดอกช้างน้าว
3) วันพุธ : แต่งกายด้วยชุดกีฬา
4) วันพฤหัสบดี : แต่งกายด้วยผ้าไทยลายขอพระราชทานหรือผ้าพื้นเมือง
5) วันศุกร์ : แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองสีฟ้า (สำหรับสุภาพสตรี : นุ่งผ้าซิ่น พื้นเมืองท้องถิ่น)

https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/300802405587907

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
#90พรรษา #พระพันปีหลวง #มุกดาหาร

Share: