จังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์

จังหวัดมุกดาหารนำหน่วยงานราชการร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์
วันนี้ ( 8 เมษายน 2565 ) เวลา 07.00 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรม “คนมุกสุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตรพระ” ทุกวันศุกร์ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร
สำหรับหน่วยงานร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร  และหน่วยงานราชการ ร่วมใส่บาตรพระ ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ โดยมีพระมหามงคลมงฺคลคุโณเจ้าอาวาสวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นประธานสงฆ์
จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างอานิสงส์ผลบุญทั้งกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัว และยังได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชนในชาติ และสืบต่อพระพุทธศาสนา
May be an image of 4 people, people standing and outdoors
May be an image of outdoors
May be an image of 5 people and outdoors
May be an image of 8 people and people standing
May be an image of 4 people, people sitting and outdoors
May be an image of 6 people, child, people standing and outdoors
May be an image of 8 people, people standing and outdoors
May be an image of 5 people, child, people sitting, people standing and outdoors
May be an image of 7 people, people sitting and outdoors
May be an image of 7 people, people sitting and people standing
May be an image of 11 people, child, people sitting, people standing and outdoors
May be an image of 11 people, people sitting, people standing and outdoors
May be an image of 6 people
May be an image of 3 people, child and people standing
May be an image of 5 people and people standing
May be an image of 2 people and people standing
May be an image of 2 people and outdoors
May be an image of 2 people
May be an image of 3 people
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 3 people and outdoors
May be an image of 2 people and outdoors
May be an image of 6 people, people standing and outdoors
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 4 people, people standing and outdoors
May be an image of 10 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing and outdoors
May be an image of 8 people, people standing and outdoors
May be an image of 10 people and people standing
May be an image of 8 people and people standing
May be an image of 5 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing and outdoors
May be an image of 8 people, people standing and outdoors
May be an image of 6 people and people standing
May be an image of 7 people, people standing and people sitting
May be an image of 3 people, people standing and outdoors
May be an image of 5 people, people standing and outdoors
May be an image of 6 people, people standing, people sitting and outdoors
May be an image of 5 people, people standing and outdoors
May be an image of 7 people, people standing, people sitting and outdoors
Share: